Rigips Türkiye Ulusal Alçı Yarışması 2017

Saint-Gobain Rigips Türkiye Ulusal Alçı Yarışması 2017’nin kazananları 24 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen jüri toplantısında belirlendi.

Devamını Oku

SBE16 İstanbul Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferansı'nda Saint Gobain Rigips Türkiye'nin Bildirisi

Bu makalede, YDA süreci, analiz sonuçları ve bu sonuçlara dayanarak geliştirilen geleceğe yönelik eko-yenilikçi projeleri açıklanmaktadır.

DEVAMINI OKU

Başkanlık Ödülü'nü Interiors Designers Decorators PVT Ltd. Kazandı

Ödül gecesi Prag’da düzenlenen 10. Saint-Gobain Uluslararası Gypsum Trophy’de Hindistan’daki J.W. Mariott projesiyle Interiors Designers Decorators PVT Ltd. isimli uygulamacı firma Başkanlık Ödülü'nü almaya hak kazandı.

DEVAMINI OKU

2016 Gypsum Trophy Grand Prix Ödüllü Proje: Philarmonie de Paris

Ödül gecesi Prag’da düzenlenen 10. Saint-Gobain Uluslararası Gypsum Trophy’de Fransa’daki Philarmonie de Paris projesiyle Ile de France Plâtrerie isimli uygulamacı firma Grand Prix ödülünü almaya hak kazandı.

DEVAMINI OKU

Alçı Levha Kategorisinde Ödül Kazanan Projeler

Ödül gecesi Prag’da düzenlenen 10. Saint-Gobain Uluslararası Gypsum Trophy’nin alçı levha kategorisi birincisi Fransa’daki Louis Vuitton Foundation projesiyle Isolation 2000 isimli uygulamacı firma oldu.

DEVAMINI OKU

Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Kategorisinde Ödül Kazanan Projeler

Ödül gecesi Prag’da düzenlenen 10. Saint-Gobain Uluslararası Gypsum Trophy’nin sürdürülebilirlik kategorisi birincisi Stoep Tiyatrosu projesiyle Accompli Afbouw BV isimli uygulamacı firma oldu

DEVAMINI OKU

Eğitim Sağlık Konaklama Hizmetleri Kategorisinde Ödül Kazanan Projeler

Ödül gecesi Prag’da düzenlenen 10. Saint-Gobain Uluslararası Gypsum Trophy’nin eğitim-sağlık-konaklama hizmetleri kategorisi birincisi Almanya’daki Hotel Schloss Montabaur projesiyle G+K Trockenbau GmbH isimli uygulamacı firma oldu.

DEVAMINI OKU

Rigips Sistem Çözümleri ile Sürdürülebilir Yaşam Alanları Yaratın!

Rigips, ürettiği 8 farklı alçı levha ve yapı alçısı ürünü için uluslararası onaylı ve Avrupa standartlarıyla uyumlu Çevresel Ürün Beyanı – Environmental Product Declaration (EPD) belgelerini almaya hak kazandı.

DEVAMINI OKU
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

“Mimarlık, malzemenin doğasındadır.”

FRANK LLOYD WRIGHT

“Kullanmaya karar verdiğiniz malzemeye has özellikleri, iyi anlamanız çok önemlidir.”

MIES VAN DER ROHE

“Sofistikeliğin en yüksek seviyesi sadeliktir. ”

LEONARDO DA VINCI

“Anlamlı mimari tarihi taklit etmez, tarihi yaratır.”

DANIEL LIBESKIND

“Her binanın kendi ruhu olmalı.”

Louis Kahn

“İnsanlar, kullanıcıyı görmezden gelen tasarımları görmezden gelirler. ”

FRANK CHIMERO

“Her yeni durum, yeni bir mimari gerektirir. ”

JEAN NOUVEL

“Mimaride en küçük detayın bile bir anlamı olmalı ya da bu detay bir amaca hizmet etmelidir. ”

AUGUSTUS W. N. PUGIN

HABERLER

Ulusal Alçı Yarışması 2017 Birincilerini Tanıyalım!

Saint-Gobain Rigips Türkiye Ulusal Alçı Yarışması 2017’nin kazananları 24 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen jüri toplantısında belirlendi.

SBE16 İstanbul Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferansı'nda Saint Gobain Rigips Türkiye'nin Bildirisi

Bu makalede, YDA süreci, analiz sonuçları ve bu sonuçlara dayanarak geliştirilen geleceğe yönelik eko-yenilikçi projeleri açıklanmaktadır.

2016 Gypsum Trophy Grand Prix Ödüllü Proje: Philarmonie de Paris

Ödül gecesi Prag’da düzenlenen 10. Saint-Gobain Uluslararası Gypsum Trophy’de Fransa’daki Philarmonie de Paris projesiyle Ile de France Plâtrerie isimli uygulamacı firma Grand Prix ödülünü almaya hak kazandı.

J.W. Mariott projesiyle Interiors Designers Decorators, Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü

Ödül gecesi Prag’da düzenlenen 10. Saint-Gobain Uluslararası Gypsum Trophy’de Hindistan’daki J.W. Mariott projesiyle Interiors Designers Decorators PVT Ltd. isimli uygulamacı firma Başkanlık Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Konut Kategorisinde Ödül Kazanan Projeler

Ödül gecesi Prag’da düzenlenen 10. Saint-Gobain Uluslararası Gypsum Trophy’nin konut kategorisi birincisi İsviçre’deki Hochbau 21/BSC-Areal projesiyle SA.MA Gipserei + Fassaden GmbH isimli uygulamacı firma oldu.

Ticari Kategoride Ödül Kazanan Projeler

Ödül gecesi Prag’da düzenlenen 10. Saint-Gobain Uluslararası Gypsum Trophy’nin ticari kategori birincisi Almanya’dan H’ugo’s Restaurant Bar Lounge projesiyle Heinrich Schmid GmbH & Co. KG isimli firma oldu.

Eğitim Sağlık Konaklama Hizmetleri Kategorisinde Ödül Kazanan Projeler

Ödül gecesi Prag’da düzenlenen 10. Saint-Gobain Uluslararası Gypsum Trophy’nin eğitim-sağlık-konaklama hizmetleri kategorisi birincisi Almanya’daki Hotel Schloss Montabaur projesiyle G+K Trockenbau GmbH isimli uygulamacı firma oldu.

Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Kategorisinde Ödül Kazanan Projeler

Ödül gecesi Prag’da düzenlenen 10. Saint-Gobain Uluslararası Gypsum Trophy’nin sürdürülebilirlik kategorisi birincisi Stoep Tiyatrosu projesiyle Accompli Afbouw BV isimli firma oldu.

Alçı Levha Kategorisinde Ödül Kazanan Projeler

Ödül gecesi Prag’da düzenlenen 10. Saint-Gobain Uluslararası Gypsum Trophy’nin alçı levha kategorisi birincisi Fransa’daki Louis Vuitton Foundation projesiyle Isolation 2000 isimli uygulamacı firma oldu.

Yapı Alçıları Kategorisinde Ödül Kazanan Projeler

10. Saint-Gobain Uluslararası Gypsum Trophy’nin yapı alçıları kategorisi birincisi Fransa’daki Gerstheim Katolik Kilisesi restitüsyon projesiyle Werey & Stenger isimli uygulamacı firma oldu.

“Konferans salonlarında, ortamda herhangi bir faaliyet olmadığında, kapalı pencere iç ortam gürültü seviyesi sınır değeri 30dBA’dır.”

(Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Ek-VII, Tablo-9)

“Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir. ”

(Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği, Madde 25-2)

“Ofislerde, ortamda herhangi bir faaliyet olmadığında, kapalı pencere iç ortam gürültü seviyesi sınır değeri 45dBA’dır. ”

(Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Ek-VII, Tablo-9)

“Sağlık tesislerinin dinlenme ve tedavi odalarında, ortamda herhangi bir faaliyet olmadığında, kapalı pencere iç ortam gürültü seviyesi sınır değeri 25dBA’dır. ”

(Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Ek-VII, Tablo-9)

“Binanın enerji performans değeri hesaplanmasında kullanılacak sistem verimlilik katsayıları Enerji Kimlik Belgesinin bir eki olarak hazırlanır. ”

(Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği, Madde 25-12)

“Binanın enerji performans değeri hesaplanmasında kullanılacak sistem verimlilik katsayıları Enerji Kimlik Belgesinin bir eki olarak hazırlanır. ”

(Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği, Madde 25-12)

“Yapı sahibine ve idareye karşı sorumlu olan fenni mesuller, uzmanlık alanına uygun olarak yapıda yetki belgesi olmayan usta çalıştırılması halinde, bu durumları altı iş günü içinde ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır.”

(İmar Kanunu, Madde 28)

“İşveren, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. ”

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde 4- 1)

“Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin, bina sahibi, yöneticisi veya enerji yöneticisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutularak raporlanması şarttır. ”

(Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği, Madde 18-3)

“İlgili idareler, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre mimari estetik komisyonu kurar. Komisyon, yapıların ve onaylı mimari projelerinin özgün fikir ifade edip etmediğine karar vermeye yetkilidir.”

İmar Kanunu, Madde 8, Ek: 12/7/2013-6495/73

“Yapı ruhsatiyesi almak için yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu, mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir.”

İmar Kanunu, Madde 22

“Fenni mesuller, uzmanlık alanlarına göre yapım işlerinin denetimine ilişkin ayrıntılı bütün belgeler ile mimarlık ve mühendislik hizmetleri raporunu idareye vermek ve yapı kullanma izin belgesini imzalamak mecburiyetindedir. ”

İmar Kanunu, Madde 28

“Binaların zemin seviyesi altında kat kazanmak maksadıyla, bina cephe hattından yola kadar olan kısımda, zeminin kazılarak yaya kaldırımının seviyesinin altına düşürülmesine müsaade edilmez. ”

İmar Kanunu, Madde 35

“7/3/2008 tarihinden sonra inşa edilmiş ve bu Yönetmeliğin yayım tarihinden sonra inşa edilecek yapıların mimari projelerinde, yapı tiplerine bağlı olarak Ek-VII’de yer alan Tablo-9’da verilen sınır değerlerin sağlanması zorunludur.”

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Madde 28-a

“Konut ve ofis olarak kullanılan binalarda, elektrik motoru, pompa, fan gibi makine ve teçhizatın sebep olacağı titreşimler Ek-VII’de yer alan Tablo-8 de verilen sınır değerlerini aşamaz. ”

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Madde 25-c

“Binaların yangın algılama ve söndürme projeleri, tesisat projelerinden ayrı olarak hazırlanır. Bir kat alanı 2000 m2 ’den fazla olan atların tahliye projeleri, mimarî projelerden ayrı olarak hazırlanır. ”

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde 6-4

“Binanın mimari, mekanik ve elektrik projeleri, diğer yasal düzenlemeler yanında, enerji ekonomisi bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, ilgili idare tarafından yapı ruhsatı verilmez.”

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Madde 5-2

“Binaların ve iç mekanların yönlendirilmesinde, o iklim bölgesindeki güneş, rüzgar, nem, yağmur, kar ve benzeri meteorolojik veriler dikkate alınarak oluşturulan mimari çözümler aracılığı ile istenmeyen ısı kazanç ve kayıpları engellenmelidir.”

(Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Madde 7-2a)

“İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.”

İSG Kanunu, Madde 25-1

“Arazi ve yakın çevresinde mimari çalışmalara yön verecek, manzara, hâkim rüzgâr yönü, güneşlenme ve aydınlanma imkânı, nem gibi hususların belirlenmesi önemlidir. ”

Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Yapım Standartları 2010, sayfa 43

“Sağlık yapılarında yataklar veya sedyeler arasında; duvar ile yatağın ya da sedyenin arasında en az 110 cm mesafe bulunacaktır. ”

Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Yapım Standartları 2010, sayfa 30

“El yıkama bölümlerinin ve lavaboların ön tarafına en az 120 kg‘lık yüke dayanacak şekilde montajı sağlanmalıdır. ”

Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Yapım Standartları 2010, sayfa 58

“Sağlık yapılarında, yeni binalarda birden fazla yatağa sahip odalarda yatak başına düşen boş zemin alanı en az 9 m2, tek yataklı odalarda ise en az 11 m2 olmalıdır. ”

Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Yapım Standartları 2010, sayfa 77

“Hasta odalarında, oda içinde bulunan tuvaletlerin kapı eni en az 90 cm olmalı ve kapıların tamamı dışarıya doğru (oda içine) açılmalıdır. ”

Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Yapım Standartları 2010, sayfa 78

“Radyoterapi bölümü için bir fizik (mold-zırh) odası temin edilmelidir. Röntgen ve gama ışını donanımlarına yönelik radyasyon koruması (zırh özellikleri) Atom Enerjisi Radyasyon Kontrolü Standartları’na uygun olmalıdır. ”

Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Yapım Standartları 2010, sayfa 111

MİMARİ DETAYLAR

AGRAFLI ASMA TAVAN VE AGRAFLI DUVAR GİYDİRME BİRLEŞİM DETAYI

Projenize özel detay çözümleri için detaydanmukemmele.com'a üye olun!

 

SBE16 İstanbul Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferansı'nda Saint Gobain Rigips Türkiye'nin Bildirisi

DEVAMINI OKU